पात्रता
  1. आपणास माहिती तंत्रज्ञान शिकण्याची तीव्र इच्छा असणे आवश्यक आहे.
  2. दहावी उत्तीर्ण (अनिवार्य नाही)